Blogia
María Barceló Martínez

e-Verano.org 2007

Toda la información en mi nueva blog

2 comentarios

Grupo Sergape oferta Vigo -

Convocatoria contendo bases xerais e específicas para cubrir prazas vacantes correspondentes á Oferta de Emprego Público do ano 2008. Concello de Vigo.( Ver: BOLETIN DE LA PROVINCIA 19-07-2010).

1ª.—OBXECTO DA CONVOCATORIA

É obxecto da presente convocatoria a provisión en propiedade de prazas de funcionarios/as de carreira vacantes no cadro de persoal do Concello de Vigo do ano 2008, incluídas na oferta de emprego público ublicada no BOP do 10 de febreiro e no DOG do 19 de febreiro de 2009, e que comprende a cobertura das seguintes prazas de persoal funcionario:

Técnico/a de Administración xeral: 3 prazas; Administrativo/a de Adminsitración xeral: 17 prazas; Auxiliar de Administración xeral:17 prazas; Subalternos: 11 prazas; Alguacil: 1 praza; Técnico/a de Sistemas: 1 praza; Técnico/a superior de Arquivos: 1 praza; Técnico /a Xestión: 2 prazas; Técnico/a medio Servizos Económicos: 1 praza; Técnico/a prevención Riscos Laborais: 1 praza; Enxeñeiro/a técnico/a Industrial: 1 praza; Enxeñeiro/a técnico/a Obras Públicas: 1 praza; Técnico/a auxiliar Bibliotecas: 1 praza; Programador/a informática: 1 praza; Técnico/a auxiliar Seguridade:3 prazas; Operador/a Informática: 1 praza; Inspector/a Auxiliar Medio Ambiente: 1 praza; Intendente Policía Local: 2 prazas; Policía: 25 prazas; Bombeiro: 10 prazas; Conductor-Bombeiro: 7 prazas.

Doctor -

Wooouuuuuwww, muy interesante post…y si me permites: eres muy guapa

Doctor,
Crítico de Blogs